AKTUÁLNĚ

ÚPRAVA SLUŽEB A CENÍKU 

Kromě technik naučených v kurzech, znalostí a vědomostí získaných četbou, návštěvami přednášek, praxí, životními zkušenostmi mi byly dány i dary, které také v terapiích používám. Dar léčivého doteku a dar síly slova. Vesmírné zákony vyžadují rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. A já cítím poslední měsíce v tomto ohledu značnou nevyrovnanost. Proto měním s platností od 1. 10. 2020 koncept a ceny nabízených služeb.

Postupem času se má praxe poměrně změnila a popis služeb ani ceny neodpovídají realitě. Mám jen velmi málo klientů, kteří dochází ze zdravotních důvodů na kraniosakrální terapii. Většina dochází na terapii komplexní. I při kraniosakrálním ošetření často provádím další léčení, o kterém klient mnohdy ani neví. Čištění a harmonizace čaker, somato-emocionální uvolnění, kvantování, léčení Shamballou, odvedení duší, energetické léčení - vždy to, co cítím, že je v danou chvíli potřeba. Kraniosakrální terapii jako jedinou provádím a nadále budu provádět samostatně. Je to úžasná a velmi účinná metoda sama o sobě a já ji miluji.

Všechny ostatní metody budou nadále součástí balíčku Terapie LUX. Jak jsem již zmiňovala, vycházím ze současné praxe, z toho, jak terapie v reálu probíhá a co klientům přináší. Už samotný rozhovor je léčivý - probíhá uvolnění energií, přicházejí "aha momenty", odcházejí některé nefunkční vzorce, dochází k odblokům... Další metody volíme na základě aktuálních potřeb klienta. Každé setkání je jiné, tvůrčí a nikdy předem nevíme, co spolu prožijeme. Pokud někdo přijde s akutním jednorázovým problémem, je celý proces většinou poměrně rychlý a je potřeba jen pár návštěv. Většina klientů chce ale celkovou změnu. Rozhodli se konečně najít sama sebe, cestu svojí duše, chtějí být tvůrci svých životů a žít tu spokojený a naplněný život. Tento proces je dlouhodobější. Postupně odkrýváme životní traumata, bloky, překážky, vlivy výchovy a nacházíme člověka v jeho síle a čistotě bez okolních nánosů. Přesto, že jsou mé metody velmi jemné a laskavé, je tento proces hluboký a změny trvalé. Vždy záleží na každém, kam si až dovolí jít. Klientům většinou také doporučím a naučím je techniky, jak ve své práci pokračovat sami bez jakéhokoliv terapeuta. Do tohoto bodu je ale potřeba dojít. Ne pro každého je to vhodné. Otěže svého osudu máme všichni ve svých rukou - a toto je základní pochopení pro nastartování změn.

Všechny započaté procesy láskyplně a velmi jemně podporují Bachovy květové esence. Pomohou s integrací nastartovaných procesů do života. Vedou každého individuálně k prožitkům tak, jak je potřebuje.

Tělo je chrámem naší duše a je důležité pečovat i o něj. Pro podporu léčení na fyzické úrovni se mi osvědčily výrobky firmy Energy, které Vám vytestuji na míru a můžete je u mě i zakoupit.

Takto propojuji péči o všechny složky Vaší osobnosti a je úžasné pozorovat, jak kvetete, jak se Vám daří, jaké změny prožíváte.

Základní silou mé duše, mým hlavním životním pohonem je láska. A s Vámi cítím spokojenost svojí duše, naplnění a to, že jsem na svém místě, plním svoje poslání, pro které tu jsem a jdu cestou svojí duše.

Děkuji Vám za to, děkuji Vám za důvěru, děkuji Vám za naši společnou cestu.

S láskou

Lucie