Pokud volíte celostní přístup, chcete harmonizovat nejen tělo, ale i mysl a duši, pak jsem zde pro Vás. Mohu Vám pomoci ve složitých a fyzicky i psychicky náročných životních situacích (zkoušky, stěhování, rozchod, nemoc, těhotenství, operace,...), překonat velké či malé strachy, můžeme "vyladit" různé emocionální výkyvy a výbuchy, ale také Vám mohu pomoci s hledáním sebe sama, svojí Podstaty, Zdroje anebo ke mně můžete přijít "jen" pro odpočinek a uvolnění. 


MŮŽETE SE MNOU ABSOLVOVAT:

JAK PRACUJI

Kromě technik naučených v kurzech, znalostí a vědomostí získaných četbou, návštěvami přednášek, praxí, životními zkušenostmi mi byly dány i dary, které také v terapiích používám. Dar léčivého doteku, dar síly slova. 

Můžeme spolu absolvovat kraniosakrální terapiiJe to úžasná a velmi účinná metoda sama o sobě a já ji miluji. 

Proto je i součástí balíčku Terapie Lux. Pokud chcete výraznější a rychlejší změnu, je lepší zvolit tuto cestu. Už samotný úvodní rozhovor je léčivý - probíhá uvolnění energií, přicházejí "aha momenty", propouštějí se některé nefunkční vzorce, dochází k odblokům,... Další metody volíme na základě aktuálních potřeb klienta. Každé setkání je jiné, tvůrčí a nikdy předem nevíme, co spolu prožijeme. Pokud někdo přijde s akutním jednorázovým problémem, je celý proces většinou poměrně rychlý a je potřeba jen pár návštěv. Většina klientů chce ale celkovou změnu. Rozhodli se konečně najít sama sebe, cestu svojí duše, chtějí být tvůrci svých životů a žít tu spokojený a naplněný život. Tento proces je dlouhodobější. Postupně odkrýváme a čistíme životní traumata, bloky, překážky, vlivy výchovy a nacházíme člověka v jeho síle a čistotě bez okolních nánosů. Přesto, že jsou mé metody velmi jemné a laskavé, je tento proces hluboký a změny trvalé.
Vždy záleží na každém, kam si až dovolí jít. Klientům většinou také doporučím a naučím je techniky, jak ve svém rozvoji pokračovat sami bez jakéhokoliv terapeuta. Do tohoto bodu je ale potřeba dojít. Ne pro každého je to vhodné. Otěže svého osudu máme všichni ve svých rukou - a toto je základní pochopení pro nastartování změn.

Všechny započaté procesy láskyplně a velmi jemně podporují Bachovy květové esence. Pomohou s integrací nastartovaných procesů do života. Vedou každého individuálně k prožitkům tak, jak je potřebuje.

Tělo je chrámem naší duše a je důležité pečovat i o něj. O Vaše fyzické tělo může být postaráno díky Breussově masáži a kraniosakrální terapii. Obě metody mají celostní účinek a vliv i na psychické blokády. Kombinace těchto dvou metod jsou lázně pro tělo i duši.
Pro podporu léčení na fyzické úrovni se mi osvědčily bylinné výrobky firmy Energy, které Vám vytestuji na míru.

Takto propojuji péči o všechny složky Vaší osobnosti a je úžasné pozorovat, jak kvetete, jak se Vám daří, jaké změny prožíváte.

Základní silou mé duše, mým hlavním životním pohonem je láska. A s Vámi cítím spokojenost svojí duše, naplnění a to, že jsem na svém místě, plním svoje poslání, pro které tu jsem a jdu cestou svojí duše.

Děkuji Vám za to, děkuji Vám za důvěru, děkuji Vám za naši společnou cestu.

S láskou

Lucie