Pokud volíte celostní přístup, chcete harmonizovat nejen tělo, ale i mysl a duši, pak jsem zde pro Vás. Mohu Vám pomoci ve složitých a fyzicky i psychicky náročných životních situacích (zkoušky, stěhování, rozchod, nemoc, těhotenství, operace,...), překonat velké či malé strachy, můžeme "vyladit" různé emocionální výkyvy a výbuchy, ale také Vám mohu pomoci s hledáním sebe sama, s nalezením cesty Vaší duše anebo ke mně můžete přijít "jen" pro odpočinek a uvolnění. 


Kraniosakrální terapie


Kineziologie


Kraniosakrální biodynamika


Intuitivní masáž


Bachovy květové esence


Hovory s duší


Somato-emocionální uvolnění


Práce s energií
Shamballa 1024


Kraniosakrální terapie

("lebko-křížová terapie")

Naše tělo, mysl a duch jsou propojené jedno s druhým a ve zdraví jsou v dokonalé rovnováze. Pokud nás něco z této rovnováhy vyvede, projeví se to jako tělesné, mentální nebo emocionální obtíže. Kraniosakrální terapie je terapeutická metoda, která celostním a bezpečným přístupem pomáhá našemu systému najít cestu k rovnováze - tedy zpět ke zdraví. Název vychází z latinských názvů pro lebku (cranium) a kost křížovou (sacrum). Ošetření probíhá tak, že klient leží oblečen na lehátku na zádech. Terapeut používá doteky rukou (na a pod klientovo tělo) pro vnímání kraniosakrálního rytmu a jemnými technikami podpoří jeho harmonické plynutí a celkové uvolnění těla i mysli. Pracuje se dle přesně daného postupu v rámci celého těla i hlavy.


Kraniosakrální biodynamika


Stejně, jako u kraniosakrální terapie, ošetřující při ošetření kraniosakrální biodynamikou pokládá své ruce na nebo pod oblečené tělo klienta. Na rozdíl od kraniosakrální terapie, kde je přesně daný postup a kde se ošetřuje celé tělo detailně postupně od hlavy až k patě (či od paty až k hlavě) biodynamický terapeut přikládá ruce v rámci jednoho sezení jen na několik málo míst na těle klienta a nechává je tam tak dlouho, jak cítí potřebu. Biodynamický kraniosakrální přístup působí komplexně, podobně jako klasický kraniosakrální přístup. Biodynamik ctí vrozenou moudrost těla (tzv. dech života) a méně (nebo vůbec) zasahuje do procesů, které v něm při ošetření probíhají a které pozoruje. Nesoustřeďuje se na nemoc ani na žádné diagnózy, nýbrž vytváří v prostoru, v němž se s klientem nachází, prostředí, v němž může povstat zdraví. Výsledkem má být zdraví a rovnováha těla i duše.


Bachovy květové esence

Filozofií tohoto systému je jednoduchost, úplnost a uzdravování sebe samého. Dr. Bach objevil ve volné přírodě 38 květů a rostlin, které jsou specifické pro emocionální a mentální stav člověka. Výtažky z těchto bylin pomáhají člověku zvládnout nejrůznější emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu. Pomáhají nám zvládnout složité životní situace, ve kterých se často nacházíme - nemoc, rozchod, nejrůznější strachy, úzkosti, apod. "Bachovky" nám postupně odlupují slupky, které jsme si nasadili, abychom přežili v tomto světě, a tím nám pomáhají odkrývat to, kdo skutečně jsme, jaký je cíl a smysl našeho života a vrátí nám naši odvahu vydat se na cestu svojí duše a uskutečnit své sny a přání.


Somato-emocionální uvolnění

Somato-emocionální uvolnění je dynamický terapeutický proces založený na principech kraniosakrální terapie. Vlivem zranění, přetížení, úrazů nebo silného emočního vypětí, prožitím silného negativního zážitku vznikají na těle neurologické bloky tzv. "energetické cysty". Dochází k zablokování energetického toku v mozku a tím i v příslušné části těla, kterou daná oblast mozku řídí. Mozek ukládá negativní prožité zážitky velice silně. Pomocí svých manuálních a verbálních schopností pomohu klientovi uvolnit tyto "energetické cysty" a s nimi destruktivní vzorce z klientovy mysli i těla. Tímto způsobem je možné uzdravovat i mezilidské vztahy.


Kineziologie

Kineziologie je metoda, která se zabývá nalezením a odblokováním emocionálních traumat a z nich plynoucích nefunkčních vzorců chování. Člověk ve svém současném životě reaguje na základě dřívějších negativních zkušeností, jako by byl v zajetí starých návyků, přestože ve vědomé mysli na takový zážitek už dávno zapomněl. Všechny naše zážitky a zkušenosti od početí až do současnosti máme ale uloženy v našem mozku - v podvědomí (to je z 95% odpovědné za chování i momentální rozhodování). Kineziologie využívá schopnost fyzického těla vypovídat o zážitcích uložených nejen v těle, ale i ve vědomí či podvědomí. Pro tuto komunikaci a hledání traumatu se používá svalový test. Dále následuje vlastní odblok - změna zvykového chování. Celá terapie probíhá za plného vědomí klienta. Klient střídavě stojí a sedí a pouze se jemně dotýkám jeho rukou a hlavy. Pomocí kineziologie můžeme odstranit nebo zmírnit strachy, fobie, poruchy učení, opakující se destruktivní chování, neadekvátní reakce, vyčerpání, závislosti, úzkosti, psychosomatické bolesti, nespokojenost ve vztazích, atd. Úleva často nastává hned po prvním sezení. 


Intuitivní masáž

Nejedná se o klasickou masáž, jde o intuitivní doteky různé intenzity podobné jako u masáže. Nejsem ale vázána žádnými naučenými rutinními metodami a postupy. Klient leží oblečen na lehátku. Po naladění se na klienta se nechávám vést pouze svou intuicí, naslouchám jeho tělu a dotýkám se klienta tak, jak jsem vedena. Dochází k velké relaxaci a uvolnění až euforii. Metodu většinou používám jako doplněk k ostatním, je ale velmi příjemná a blahodárná i samostatně. 


Práce s energ

Energetické ošetření, očištění, harmonizace a regenerace, odvádění přivtělených duší, čištění a harmonizace čaker. 


Shamballa 1024 (šambala)

Shamballa 1024 je systém energií, se kterým pracujeme na této planetě od roku 2003. Je označována jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti. Slučuje v sobě několik typů energie: Univerzální životní energii, Mahatma energii, Energii Nanebevzatých mistrů. Shamballa je energie lásky, která začne naplňovat Vaše srdce a začne léčit všechna traumata, která vám odebírají energii a aktivují vznik konfliktního chování. Hlavním důvodem všech nepříjemných pocitů je jednoduše nedostatek lásky. Používám ji jako doplněk při ostatních ošetřeních.


Hovory s duší

Mohu Vám zprostředkovat rozhovor s Vaší vlastní duší. V ideálním případě by měla být naše životní cesta cestou naší duše. Můžete tedy zjistit spoustu věcí o sobě samém. Dáte mi roli svojí duše, naladím se na ni a můžete se ptát na věci o Vás, které Vás zajímají. Jednodušší je, pokud se dá na otázky odpovědět ano/ne, ale dá se odpovídat i obsáhleji a popsat stav duše apod.