Meditace rodiče

Meditace, kde se setkáte se svými rodiči (i když už nežijí), pro harmonizaci vztahu s rodiči, zažití vzájemného pocitu pochopení, přijetí a lásky. Ukotvení energetických otisků rodičů na svých místech. To vše je nutné pro postavení základů našich životů, pro spokojený život v harmonii, lásce a hojnosti.  

Rodiče jsou základní stavební kameny našeho života. Bez toho, aniž bychom je přijali takové, jací jsou a cítili k nim úctu a lásku, nebude náš život nikdy úplně spokojený. Neurovnaný vztah s rodiči se bude projevovat v různých oblastech našeho života. Převážně však v partnerství a rodičovství. Není nutné dělat nějaké kroky v realitě, tam se pak vše stane "samo". Změníme své energetické pole a tím ovlivníme energetické pole ostatních - vysvětlení zde ve videu: https://youtu.be/ckB4yEosF9c

Často se setkávám s velkým odporem k jednomu z rodičů. Vůbec se vám nechce něco napravovat, neumíte si představit usmíření a přijetí třeba otce, který vás bil nebo dokonce zneužíval. Ale věřte, že i toto je možné a je to pro vás velmi důležité. Rodiče jsou opravdu naše základní stavební kameny a představte si dům bez základů. A takto je to pak i v našem životě. Pořád se snažíme, chodíme na různé přednášky, terapie, ale pořád je něco špatně. Nemáme pevné základy. Je to důležité pro nás, ne pro naše rodiče. Udělejme to tedy pro sebe, dejme našemu životu pevné základy.

Stačí zažít narovnání vztahů v našem vnitřním světě. Je to možné, i když se s rodiči vůbec nestýkáte nebo i když už nežijí. Mozek totiž nerozlišuje, co se děje v realitě a co ve vizualizaci, meditaci apod. Mozek má prostě zážitek, pro něj se to stalo. A proto jsem vytvořila tuto meditaci, kde se setkáte se svými rodiči. Máte možnost vyříkat si zde vše, co je mezi vámi nevyřčeno, zahojit všechny křivdy, traumata, bolístky. Můžete možná poprvé v životě pocítit vzájemný respekt, přijetí a lásku. Pochopíte zde, proč je vztah s rodiči pro nás tak důležitý. Jaká jsou jejich místa ve vašem životě a co pro váš život rodiče na svých místech znamenají, co vám přináší. Pochopíte, proč se vám v určitých oblastech stále nedaří.

Touto meditací je dobré projít, i když máte s rodiči dobrý vztah. Uvidíte a ucítíte zde, jaké to je, mít energetické otisky rodičů na svých místech. Uvědomíte si, co rodiče v našem životě znamenají a bude to mít velký význam i pro vás samotné v roli rodiče.

Meditaci je vhodné opakovat několikrát. Sami při prvním projití uvidíte, kde to drhne, co vám jde a nejde říct, udělat. Pokud zjistíte, že je nevyřčeného mezi vámi mnoho, můžete si rodiče jednotlivě jen zvát do srdce a tady s nimi vést rozhovory, dokud nebude řečeno vše. Pak se zase vraťte k celé meditaci a uvidíte tu změnu. Rozhovory a meditaci opakujte tak dlouho, dokud si budete mít vzájemně, co říct, dokud bude nějaká pochybnost při závěrečném zaujetí míst ve vašem životě, dokud nepůjde vše hladce a přirozeně. Konec je tehdy, až se v meditaci objeví rodiče a vy zůstanete úplně klidní, v neutrálu. Nebude tam žádná zloba, nepřijetí, ale ani přílišné dojetí a přehnané opěvování některého z rodičů. Bude tam jen čistá bezpodmínečná láska, vzájemné pochopení, přijetí a klid. Nic víc. Pak je hotovo. Ale i tak se k meditaci můžete jednou za čas vrátit a užít si ten nádherný pocit "domova".

MEDITACE RODIČE

Cena: 231,- Kč