EST (Energetická Spirituální Transformace) - čištění bloků kyvadlem

EST je metoda, která funguje na principu čištění skrze zdrojovou energii, na kterou se napojím skrze Vyšší já. Komunikace s Vyšším já probíhá pomocí kyvadla a tabulek. Nutné je správně najít a pojmenovat všechny blokující energie (ovládající programy, vnitřní sabotéry, bloky, strachy, traumata apod.). Nemusíte se ale už do bolestivého zážitku vracet a znovu jej emocionálně prožívat. Stačí jen pojmenovat problém a s ním spojené emoce.   
Zdrojová energie dokáže vše vyčistit tak, že se původní traumatizující situace stává pouhým zážitkem bez negativního emocionálního zabarvení. 
Tak můžeme postupně najít a opustit vše, co nám už neslouží a navracet se do našeho původního nastavení - do energie LÁSKY.

EST je součástí Terapie LUX

Co vše se dá pomocí EST čistit?

  • stres, únava, nízké sebevědomí, strachy, úzkosti, negativní emoce,...