Kraniosakrální biodynamika


Stejně, jako u kraniosakrální terapie, ošetřující při ošetření kraniosakrální biodynamikou pokládá své ruce na nebo pod oblečené tělo klienta. Na rozdíl od kraniosakrální terapie, kde je přesně daný postup a kde se ošetřuje celé tělo detailně postupně od hlavy až k patě (či od paty až k hlavě) biodynamický terapeut přikládá ruce v rámci jednoho sezení jen na několik málo míst na těle klienta a nechává je tam tak dlouho, jak cítí potřebu. Biodynamický kraniosakrální přístup působí komplexně, podobně jako klasický kraniosakrální přístup. Biodynamik ctí vrozenou moudrost těla (tzv. dech života) a méně (nebo vůbec) zasahuje do procesů, které v něm při ošetření probíhají a které pozoruje. Nesoustřeďuje se na nemoc ani na žádné diagnózy, nýbrž vytváří v prostoru, v němž se s klientem nachází, prostředí, v němž může povstat zdraví. Výsledkem má být zdraví a rovnováha těla i duše.

Součást Terapie LUX