KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE PLUS

Ke standardnímu kraniosakrálnímu ošetření přidávám další péči dle toho, o co si Váš systém řekne. Je to například somato-emocionální uvolnění (odstranění emočních cyst z těla za pomoci jednoduchého odbloku), čištění a harmonizace čaker, ošetření Shamballou (léčivá energie), vykuřování bylinami, harmonizace pomocí tibetských mís apod.