Rok 2022 - ve znamení ženského principu

05.10.2021

"Luci, jaký bude rok 2022?"

Už se nadechuji a chci automaticky odpovědět něco ve smyslu: "Nevím, ještě jsem o tom nic nečetla." Ale v tom mnou od hlavy přes celé tělo projede něco, řekněme tomu třeba vlna vědění, je doprovázena silnou husí kůží a já vím. Vím, jaký bude rok 2022.

Bude opět ve znamení změn, ale tentokrát v ženské energii. Vše bude plynout ve vlnách, v poklidu. Nebudou už náhle a nečekané záseky, konce, utnutí, prudké změny, šoky, otřesy.

Změna, cyklus, plynutí - to jsou přirozené ženské atributy a jsou přirozené i pro Gaiu, matku Zemi. Konečně se ladíme více na ni a na to, co je pro nás všechny přirozené. Na stále proměnný, avšak plynulý cyklus matky Země. Po dni vždy následuje noc, po zimě jaro, po středě čtvrtek, ... Ale nikdy už žádný čtvrtek nebude stejný jako ten předchozí. Vše se opakuje, ale přesto se vše proměňuje. V jemném, přirozeném cyklu. Bez násilí a tlaku. Takový bude podle mě rok 2022.

A my bychom se do těchto energií, do ženského plynutí a proměnlivosti měli začít ladit. Muži i ženy. Dlouho jsme fungovali v mužském principu - tlak na výkon a výsledek. Je čas na změnu. Měli bychom sloučit svůj tep, svůj životní rytmus s tepem matky Země. Více plynout, nechat se vést, odpočívat, radovat se. Tento způsob vede také k cílům a výsledkům, jen příjemnější a přirozenější cestou. Není zde překonávání odporů, není zde třeba tlak a boj. Ženský princip plyne jako voda. Vždy si najde cestu. Hladce obejde kámen, bez boje a násilí.

Vnímám to tak, že tento způsob vede ke spokojenému životu v harmonii a souladu se všemi a vším. A všichni jsme přece jedním. Tak už se sebou přestaňme bojovat 😉