UZNEJ A PŘIJMI VŠECHNY SVOJE EMOCE A STAVY

07.01.2022

🌓 život/smrt

🌓 dobro/zlo

🌓 radost/smutek

🌓 den/noc

🌓 vztek/klid
Všechno jsou to jen opačné póly (extrémy) na škále stejné emoce, stavu apod. Když jste někde mezi smutkem a radostí, moc to neřešíte. Jste v NEUTRÁLU. Ale opět je to stejná emoce, jen v jiné "hodnotě" řekněme. Někdy na stupnici blíže radosti, jindy smutku.

Každý pocit je pro nás stejně důležitý a potřebný, má pro nás cennou informaci a mi si nemůžeme vybírat, které přijmeme a které ne. Můžeme svůj život (např. pomocí sebepoznání a osobnostního rozvoje) směrovat tak, abychom se častěji pohybovali pro nás v pozitivní škále. Ale pokud už tady daná emoce je, je potřeba ji uznat a přijmout, ať je jakákoliv. Jen tak transformujeme své stíny. Potlačením stejně nezískáme úplně komfortní pocit, že? 😉 Někde tam hluboko to pořád je a jednou se to zase objeví a dalším a dalším potlačováním si zakládáme na nemoc.

Potlačené EMOCE = NEMOCE