Všechno jednou pomine - moudré podobenství

03.04.2021

Dnes se s vámi chci podělit o jedno moudré podobenství:

Byl jednou jeden král a ten řekl dvorním mudrcům: "Mám prsten s jedním z nejkrásnějších diamantů na světě a chci pod kamenem schovat vzkaz, který se může hodit v situaci extrémního zoufalství. Tento prsten dám svým dědicům a chci, aby jim věrně sloužil. Přemýšlejte, co tam bude za zprávu. Musí to být hodně krátké, aby se to vešlo do prstenu."

Mudrci uměli psát dlouhé rozvahy, ale neuměli se vyjádřit v jedné krátké větě. Přemýšleli a přemýšleli, ale nic nevymysleli.
Král si stěžoval na selhání svých rádců věrnému starému služebníkovi, který ho vychoval a byl součástí rodiny. A stařík mu řekl: ′′Nejsem mudrc, nejsem vzdělaný, ale znám takové poselství. Po mnoho let strávených v paláci jsem potkal spoustu lidí. A jednou jsem sloužil při návštěvě mystika, kterého pozval tvůj otec. A dal mi tuhle zprávu. Prosím, abys to teď nečetl, králi. Schovej si vzkaz pod kamenem a otevři ho, až když nebude vůbec žádné východisko." Král starého sluhu poslechl.
Po nějaké době nepřátelé zaútočili na jeho zemi a král válku prohrál. Utíkal na svém koni a jeho nepřátelé ho pronásledovali. Byl sám a nepřátel mnoho. Jel až na konec cesty. Před ním byl obrovský hluboký útes, kdyby tam spadl, byl by to jeho konec. Nemohl se vrátit, protože se blížili nepřátelé. Už slyšel, jak se blíží dusot koňských kopyt. Nebylo úniku. Byl naprosto zoufalý. A vtom si vzpomněl na prsten. Otevřel ho a našel nápis: ′′Všechno jednou pomine.′′
Po přečtení zprávy měl pocit, že vše ztichlo. Pronásledovatelé se zjevně vydali špatným směrem a ztratili se. Koně už nebylo slyšet.
Král byl plný vděku starému služebníkovi. Slova byla silná. Zavřel prsten a vyrazil na cestu. Shromáždil svou armádu a vrátil se do své země. V den, kdy se vrátil do paláce, uspořádali obrovskou hostinu pro všechen lid. A lid miloval svého krále. Král byl šťastný a hrdý. Přišel k němu starý sluha a řekl králi: ′′I v tomto okamžiku se podívej na zprávu."
Král odvětil: ′′Teď jsem vítěz, lidé oslavují můj návrat, nezoufám, nejsem v beznadějné situaci."
′′Poslouchej starého sluhu, králi," odpověděl sluha. ′′Poselství funguje nejen ve chvílích, kdy je všechno špatné, ale i ve chvílích vítězství."
Král otevřel prsten a přečetl: ′′Všechno jednou pomine."
A opět cítil, jak se kolem něj rozhostilo ticho, ačkoliv byl uprostřed hlučného tančícího davu. Jeho pýcha se rozpustila. Pochopil to poselství. Byl to moudrý muž.
A potom stařík řekl králi: ′′Pamatuješ si všechno, co se ti kdy v životě přihodilo? Nic a žádný pocit není trvalý. Jak se noc mění v den, tak se střídají okamžiky radosti a zoufalství. Přijmi to jako přirozené plynutí věcí a součást života.′′

′′Všechno jednou pomine."