Somato-emocionální uvolnění

Somato-emocionální uvolnění je dynamický terapeutický proces založený na principech kraniosakrální terapie. Vlivem zranění, přetížení, úrazů nebo silného emočního vypětí, prožitím silného negativního zážitku vznikají na těle neurologické bloky tzv. "energetické cysty". Dochází k zablokování energetického toku v mozku a tím i v příslušné části těla, kterou daná oblast mozku řídí. Mozek ukládá negativní prožité zážitky velice silně. Pomocí svých manuálních a verbálních schopností pomohu klientovi uvolnit tyto "energetické cysty" a s nimi destruktivní vzorce z klientovy mysli i těla. Tímto způsobem je možné uzdravovat i mezilidské vztahy. Je součástí Kraniosakrální terapie PLUS.